Κωδικός ερώτησης: 602 13/16
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Επιλέξτε το κείμενο Αυτά είναι μόνο μερικά... έως για τους μαθητές σας και μορφοποιήστε το σε δύο στήλες. Η πρώτη στήλη να έχει πλάτος 5 εκ. και η δεύτερη 3 εκ.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Επιλέξτε το κείμενο Αυτά είναι μόνο μερικά... έως  για τους μαθητές σας και μορφοποιήστε το σε δύο στήλες. Η πρώτη στήλη να έχει πλάτος 5 εκ. και η δεύτερη 3 εκ.