Κωδικός ερώτησης: 603 6/16
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα του πίνακα Αριθμός ερωτήσεων του TEST4U για να δημιουργήστε ένα τρισδιάστατο γράφημα πίτας με εισαγωγή αντικειμένου Microsoft Graph, με απομακρυσμένα τμήματα. Φροντίστε το περίγραμμα να είναι Μαύρο, Κείμενο 1, να εμφανίζονται οι ετικέτες δεδομένων τιμής και το υπόμνημα να εμφανίζεται στο επάνω μέρος. Τοποθετήστε το γράφημα κάτω από τον πίνακα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα του πίνακα Αριθμός ερωτήσεων του TEST4U για να δημιουργήστε ένα τρισδιάστατο γράφημα πίτας με εισαγωγή αντικειμένου Microsoft Graph, με απομακρυσμένα τμήματα. Φροντίστε το περίγραμμα να είναι Μαύρο, Κείμενο 1, να εμφανίζονται οι ετικέτες δεδομένων τιμής και το υπόμνημα να εμφανίζεται στο επάνω μέρος. Τοποθετήστε το γράφημα κάτω από τον πίνακα.