Κωδικός ερώτησης: 605 8/16
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα των γραμμών 3 έως 6 του πίνακα Αριθμός ερωτήσεων του TEST4U για να δημιουργήστε ένα γράφημα δισδιάστατο γράφημα στηλών, με εισαγωγή αντικειμένου Microsoft Graph. Φροντίστε το περίγραμμα να είναι Μαύρο, Κείμενο 1, να εμφανίζονται οι ετικέτες δεδομένων τιμής, το υπόμνημα να εμφανίζεται στο κάτω μέρος και ανάμεσα στις στήλες να υπάρχει κενό οποιουδήποτε πλάτους. Τοποθετήστε το γράφημα κάτω από τον πίνακα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα των γραμμών 3 έως 6 του πίνακα Αριθμός ερωτήσεων του TEST4U για να δημιουργήστε ένα γράφημα δισδιάστατο γράφημα στηλών, με εισαγωγή αντικειμένου Microsoft Graph. Φροντίστε το περίγραμμα να είναι Μαύρο, Κείμενο 1, να εμφανίζονται οι ετικέτες δεδομένων τιμής, το υπόμνημα να εμφανίζεται στο κάτω μέρος και ανάμεσα στις στήλες να υπάρχει κενό οποιουδήποτε πλάτους. Τοποθετήστε το γράφημα κάτω από τον πίνακα.