Κωδικός ερώτησης: 609 1/23
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Επάνω από τον πίνακα, προσθέστε την λεζάντα Πίνακας i - Αναφορά. Φροντίστε σε κάθε επόμενο πίνακα να εισάγεται αυτόματη επεξήγηση (λεζάντα) με πεζούς λατινικούς αριθμούς.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016