Κωδικός ερώτησης: 613 4/23
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο κείμενο 3000 εισάγετε το σχόλιο Αριθμός ερωτήσεων. Στη συνέχεια εισάγετε, στην κεφαλίδα του εγγράφου, ένα πεδίο το οποίο θα εμφανίζει το μέγεθος του αρχείου. Τοποθετήστε το πεδίο μεταξύ των λέξεων Μέγεθος αρχείου και ΚΒ. Φροντίστε η τιμή του πεδίου να ενημερώνεται αυτόματα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Στο κείμενο 3000 εισάγετε το σχόλιο Αριθμός ερωτήσεων. Στη συνέχεια εισάγετε, στην κεφαλίδα του εγγράφου, ένα πεδίο το οποίο θα εμφανίζει το μέγεθος του αρχείου. Τοποθετήστε το πεδίο μεταξύ των λέξεων Μέγεθος αρχείου και ΚΒ. Φροντίστε η τιμή του πεδίου να ενημερώνεται αυτόματα.