Κωδικός ερώτησης: 616 7/23
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προσθέστε στο κείμενο της υποσημείωσης, η οποία βρίσκεται στο τέλος της σελίδας, το κείμενο cert4u στην αρχή του κειμένου (αφήστε ένα κενό μεταξύ της λέξης cert4u και video).

Στην τελευταία παράγραφο, αμέσως μετά τη λέξη cert4u προσθέστε μια σημείωση τέλους με το κείμενο τα καλύτερα video-μαθήματα

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016