Κωδικός ερώτησης: 619 10/23
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο τέλος της πρότασης είναι μόνο μερικά από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το Cert4u της πρώτης σελίδας προσθέστε μiα σημείωση τέλους. Η σημείωση τέλους να είναι με ρωμαϊκή αρίθμηση (λατινικούς χαραρακτήρες) με κεφαλαία γραφή. Το κείμενο της υποσημείωσης να είναι: τα καλύτερα video-μαθήματα

Στη συνέχεια προσθέστε τη λέξη cert4u στην αρχή του κείμενου της υποσημείωσης στο τέλος της πρώτης σελίδας (αφήστε ένα κενό ανάμεσα στην λέξη cert4u και video).

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Στο τέλος της πρότασης είναι μόνο μερικά από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το Cert4u της πρώτης σελίδας προσθέστε μiα σημείωση τέλους. Η σημείωση τέλους να είναι με ρωμαϊκή αρίθμηση (λατινικούς χαραρακτήρες) με κεφαλαία γραφή. Το κείμενο της υποσημείωσης να είναι: τα καλύτερα video-μαθήματα
Στη συνέχεια προσθέστε τη λέξη cert4u στην αρχή του κείμενου της υποσημείωσης στο τέλος της πρώτης σελίδας (αφήστε ένα κενό ανάμεσα στην λέξη cert4u και video).