Κωδικός ερώτησης: 6239 1/26
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μεταβείτε στη διαφάνεια με τίτλο WRITER-Παρουσίαση μερικών μενού. Στη συνέχεια αλλάξτε στο πλαίσιο με τις κουκίδες την απόσταση μεταξύ των παραγράφων (πάνω και κάτω) σε 0,6 εκ.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Impress 3.3LibreOffice Impress 4.0