Κωδικός ερώτησης: 6280 6/9
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Kopieren Sie den Stern der Präsentation IL-ates6003_2 und fügen Sie ihn in die letzte Folie der Präsentation IL-ates6003_1 ein, ohne ihn zu ändern.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Impress 3.3LibreOffice Impress 4.0

 

 

 


Kopieren Sie den Stern der Präsentation IL-ates6003_2 und fügen Sie ihn in die letzte Folie der Präsentation IL-ates6003_1 ein, ohne ihn zu ändern.