Κωδικός ερώτησης: 6282 8/9
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αντιγράψτε την διαφάνεια από την παρουσίαση IL-ates6003 και επικολλήστε την στην άλλη ήδη ανοιχτή παρουσίαση.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Impress 3.3LibreOffice Impress 4.0

 

 

 


Αντιγράψτε την 3η διαφάνεια από την παρουσίαση IL-ates6003 και επικολλήστε την στην άλλη ήδη ανοιχτή παρουσίαση.