Κωδικός ερώτησης: 6287 4/9
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Wechseln Sie zur Folie mit dem Titel CALC Menü Präsentation und ändern Sie die Farbe der Balken für Bluray und CDs, indem Sie eine beliebige Farbe auswählen.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Impress 3.3LibreOffice Impress 4.0

 

 

 


Wechseln Sie zur Folie mit dem Titel CALC Menü Präsentation und ändern Sie die Farbe der Balken für Bluray und CDs, indem Sie eine beliebige Farbe auswählen.