Κωδικός ερώτησης: 632 24/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο σχήμα της οθόνης, εφαρμόστε περίγραμμα με κυματιστή εμφάνιση, πάχους 5 στιγμών. Φροντίστε επίσης να έχει χρώμα γεμίσματος μπλέ.