Κωδικός ερώτησης: 646 5/16
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Συγχωνεύστε σε ένα νέο έγγραφο με όνομα ΙΣΠΑΝΙΑ το οποίο θα αποθηκεύσετε στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας.

Οι επιστολές να αφορούν σπουδαστές με ποσό άνω του 200 που προέρχονται από την ΙΣΠΑΝΙΑ.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Συγχωνεύστε σε ένα νέο έγγραφο με όνομα ΙΣΠΑΝΙΑ το οποίο θα αποθηκεύσετε στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας.
Οι επιστολές να αφορούν σπουδαστές με ποσό άνω του 200 που προέρχονται από την ΙΣΠΑΝΙΑ.