Κωδικός ερώτησης: 647 6/16
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Συγχωνεύστε σε ένα νέο έγγραφο με όνομα ΓΕΝΝΗΣΗ το οποίο θα αποθηκεύσετε στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας.

Οι επιστολές να αφορούν μόνο όσους έχουν γεννηθεί μετά την 01/01/1980. Φροντίστε η ταξινόμηση να είναι αύξουσα όσον αφορά την ΧΩΡΑ.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Συγχωνεύστε σε ένα νέο έγγραφο με όνομα ΓΕΝΝΗΣΗ το οποίο θα αποθηκεύσετε στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας.
Οι επιστολές να αφορούν μόνο όσους έχουν γεννηθεί μετά την 01/01/1980. Φροντίστε η ταξινόμηση να είναι αύξουσα όσον αφορά την ΧΩΡΑ.