Κωδικός ερώτησης: 653 12/16
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εφαρμόστε διακριτή διαγραφή στη λέξη σύστημα, και διπλή διακριτή διαγραφή στη λέξη προγράμματος.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Εφαρμόστε διακριτή διαγραφή στη λέξη σύστημα, και διπλή διακριτή διαγραφή στη λέξη προγράμματος.