Κωδικός ερώτησης: 653 12/16
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εφαρμόστε διακριτή διαγραφή στη λέξη σύστημα, και διπλή διακριτή διαγραφή στη λέξη προγράμματος.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016