Κωδικός ερώτησης: 6534 3/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ändern Sie das Feld Ladenpreis in der Tabelle Movies, so dass der Preis in 3 Dezimalstellen angezeigt wird. Speichern und schließen Sie die Tabelle.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0

 

 

 


Ändern Sie das Feld Ladenpreis in der Tabelle Movies, so dass der Preis in 3 Dezimalstellen angezeigt wird. Speichern und schließen Sie die Tabelle.