Κωδικός ερώτησης: 655 1/5
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Απενεργοποιήστε την αυτόματη αντικατάσταση κατά την πληκτρολόγηση των ενωτικών σε παύλα όπως και την αντικατάσταση των απλών εισαγωγικών σε καλλιτεχνικά εισαγωγικά.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Απενεργοποιήστε την αυτόματη αντικατάσταση κατά την πληκτρολόγηση των ενωτικών σε παύλα όπως και την αντικατάσταση των απλών εισαγωγικών σε καλλιτεχνικά εισαγωγικά.