Κωδικός ερώτησης: 6552 5/13
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Erstellen Sie eine 1:n-Beziehung zwischen dem Feld KundenNr der Tabelle Kunden und dem Feld KundenNr der Tabelle Vermietungen. Aktivieren Sie die referenzielle Integrität.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0

 

 

 


Erstellen Sie eine 1:n-Beziehung zwischen dem Feld KundenNr der Tabelle Kunden und dem Feld KundenNr der Tabelle Vermietungen. Aktivieren Sie die referenzielle Integrität.