Κωδικός ερώτησης: 6557 5/14
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε την φόρμα ΦόρμαΕνοικιάσεις και μεταβείτε στην εγγραφή 123.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0

 

 

 


Ανοίξτε την φόρμα ΦόρμαΕνοικιάσεις και μεταβείτε στην εγγραφή 123.