Κωδικός ερώτησης: 6561 9/14
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Navigieren Sie zum nächsten Datensatz des aktuellen Formulars. Schließen Sie das Formular nicht.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0

 

 

 


Navigieren Sie zum nächsten Datensatz des aktuellen Formulars. Schließen Sie das Formular nicht.