Κωδικός ερώτησης: 6566 14/14
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην κεφαλίδα της φόρμας ΦόρμαΠροϊόντα προσθέστε το κείμενο Προϊόντα. Να έχει γραμματοσειρά Arial μεγέθους 12 στιγμών, έντονη γραφή, χρώμα παρασκηνίου κόκκινο, χρώμα γραμματοσειράς/πρώτου πλάνου λευκό. Αποθηκεύστε και κλείστε την φόρμα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0

 

 

 


Στην κεφαλίδα της φόρμας ΦόρμαΠροϊόντα προσθέστε το κείμενο Προϊόντα. Να έχει γραμματοσειρά Arial μεγέθους 12 στιγμών, έντονη γραφή, χρώμα παρασκηνίου κόκκινο, χρώμα γραμματοσειράς/πρώτου πλάνου λευκό. Αποθηκεύστε και κλείστε την φόρμα.