Κωδικός ερώτησης: 6568 2/13
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στον πίνακα Ενοικιάσεις εφαρμόστε κατάλληλο φίλτρο ώστε να εμφανίζονται μόνο οι εγγραφές οι οποίες έχουν ημερομηνία μικρότερη ή ίση από 15/2/2004 Μην κλείσετε τον πίνακα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0

 

 

 


Στον πίνακα Ενοικιάσεις εφαρμόστε κατάλληλο φίλτρο ώστε να εμφανίζονται μόνο οι εγγραφές οι οποίες έχουν ημερομηνία μικρότερη ή ίση από 15/2/2004 Μην κλείσετε τον πίνακα.