Κωδικός ερώτησης: 6588 10/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ändern Sie die Abfrage FotosJPG, damit sie die .gif-Dateien statt der .jpg-Dateien anzeigt. Speichern und schließen Sie die Abfrage.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0

 

 

 


Ändern Sie die Abfrage FotosJPG, damit sie die .gif-Dateien statt der .jpg-Dateien anzeigt. Speichern und schließen Sie die Abfrage.