Κωδικός ερώτησης: 6599 3/4
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Sortieren Sie das Formular ProduktFormular absteigend nach dem Feld Beschreibung. Schließen Sie das Formular NICHT.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0

 

 

 


Sortieren Sie das Formular ProduktFormular absteigend nach dem Feld Beschreibung. Schließen Sie das Formular NICHT.