Κωδικός ερώτησης: 660 15/16
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αφού πληκτρολογήσετε το κείμενο Θεωρία υπολογισμού στην πρώτη γραμμή του εγγράφου, εφαρμόστε κλίμακα μεταξύ των χαρακτήρων σε 140%.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Αφού πληκτρολογήσετε το κείμενο Θεωρία υπολογισμού στην πρώτη γραμμή του εγγράφου, εφαρμόστε κλίμακα μεταξύ των χαρακτήρων σε 140%.