Κωδικός ερώτησης: 668 3/9
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε την εικόνα TEST4U.jpg, που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας, και ορίστε την να εμφανίζεται πίσω από το κείμενο. Φροντίστε το ύψος της εικόνας να είναι 3εκ..

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Εισάγετε την εικόνα TEST4U.jpg, που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας, και ορίστε την να εμφανίζεται πίσω από το κείμενο. Φροντίστε το ύψος της εικόνας να είναι 3εκ..