Κωδικός ερώτησης: 673 5/9
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μεταβάλλετε την φωτεινότητα της εικόνας σε 77%.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Μεταβάλλετε την φωτεινότητα της εικόνας σε 77%.