Κωδικός ερώτησης: 684 16/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μετατρέψτε την παράγραφο που αρχίζει με Ο ήχος που προσθέσαμε στα βίντεο... σε δύο στήλες και φροντίστε να μην εμφανίζονται μεγάλα κενά ανάμεσα στις λέξεις, χωρίς να αλλάξει η στοίχιση της παραγράφου.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016