Κωδικός ερώτησης: 685 16/16
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην παράγραφο με δίστηλη διάταξη εμφανίστε μια γραμμή ανάμεσα στις στήλες.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Στην παράγραφο με δίστηλη διάταξη εμφανίστε μια γραμμή ανάμεσα στις στήλες.