Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Σωστό Λάθος
Κωδικός ερώτησης: 70126 2/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Το Joomla! μας δίνει την δυνατότητα να ορίσουμε την ημερομηνία λήξης της εμφάνισης ενός άρθρου στην κεντρική σελίδα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Joomla 1.5Joomla 2.5

 

 

 


Το Joomla! μας δίνει την δυνατότητα να ορίσουμε την ημερομηνία λήξης της εμφάνισης ενός άρθρου στην κεντρική σελίδα.