Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Σωστό Λάθος
Κωδικός ερώτησης: 70127 3/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Το Joomla! δεν μας δίνει την δυνατότητα να ορίσουμε την ημερομηνία έναρξης της εμφάνισης ενός άρθρου στην κεντρική σελίδα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Joomla 1.5Joomla 2.5

 

 

 


Το Joomla! δεν μας δίνει την δυνατότητα να ορίσουμε την ημερομηνία έναρξης της εμφάνισης ενός άρθρου στην κεντρική σελίδα.