Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Σωστό Λάθος
Κωδικός ερώτησης: 70128 4/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ένα άρθρο, μπορούμε να το χωρίσουμε το πολύ σε 16 σελίδες.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Joomla 1.5Joomla 2.5

 

 

 


Ένα άρθρο, μπορούμε να το χωρίσουμε το πολύ σε 16 σελίδες.