Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Λάθος Σωστό
Κωδικός ερώτησης: 70129 5/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εάν διαγράψουμε ένα άρθρο, δεν μπορούμε να το επαναφέρουμε.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Joomla 1.5Joomla 2.5

 

 

 


Εάν διαγράψουμε ένα άρθρο, δεν μπορούμε να το επαναφέρουμε.