Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Σωστό Λάθος
Κωδικός ερώτησης: 70130 22/23
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μπορούμε να ορίσουμε τις ιδιότητες εμφάνισης του άρθρου, όπως προβολή τίτλου και ημερομηνίας, ξεχωριστά για κάθε άρθρο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Joomla 1.5Joomla 2.5

 

 

 


Μπορούμε να ορίσουμε τις ιδιότητες εμφάνισης του άρθρου, όπως προβολή τίτλου και ημερομηνίας, ξεχωριστά για κάθε άρθρο.