Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Σωστό Λάθος
Κωδικός ερώτησης: 70130 6/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μπορούμε να ορίσουμε τις ιδιότητες εμφάνισης του άρθρου, όπως προβολή τίτλου και ημερομηνίας, ξεχωριστά για κάθε άρθρο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Joomla 1.5Joomla 2.5