Κωδικός ερώτησης: 7014 12/36
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Επισκεφτείτε τον σύνδεσμο (link) φωτογραφίες, εντοπίστε την φωτογραφία του Βασίλη Τσιτσάνη και αποθηκεύστε την με όνομα tsitsanis.jpg στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Επισκεφτείτε τον σύνδεσμο (link) φωτογραφίες, εντοπίστε την φωτογραφία του Βασίλη Τσιτσάνη και αποθηκεύστε την με όνομα tsitsanis.jpg στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας.