Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Σωστό Λάθος
Κωδικός ερώτησης: 70147 5/8
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Για να προβάλλουμε διαφημίσεις στην σελίδα μας, θα πρέπει να καταβάλουμε ένα ποσό στον οργανισμό που κατασκευάζει το Joomla!

 

 

Άλλες εκδόσεις
Joomla 1.5Joomla 2.5