Κωδικός ερώτησης: 7017 14/36
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Klicken Sie den Link Wikipedia, der sich auf dem Desktop befindet; Der Link soll im aktuellen Fenster von Internet Explorer öffnen.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Klicken Sie den Link Wikipedia, der sich auf dem Desktop befindet; Der Link soll im aktuellen Fenster von Internet Explorer öffnen.