Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Σωστό Λάθος
Κωδικός ερώτησης: 70198 7/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Με την χρήση του ενθέματος AllVideos μπορούμε να εισάγουμε videos μόνο από την ιστοσελίδα του YouTube.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Joomla 1.5Joomla 2.5

 

 

 


Με την χρήση του ενθέματος AllVideos μπορούμε να εισάγουμε videos μόνο από την ιστοσελίδα του YouTube.