Κωδικός ερώτησης: 7046 18/36
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αποθηκεύστε το αποτέλεσμα της σύνδεσης Σχετικά με το TEST4Usearch που βρίσκεται στην τρέχουσα σελίδα, στον φάκελο TEST4U_IE της επιφάνειας εργασίας με το προεπιλεγμένο όνομα αρχείου, χωρίς να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Αποθηκεύστε το αποτέλεσμα της σύνδεσης Σχετικά με το TEST4Usearch που βρίσκεται στην τρέχουσα σελίδα, στον φάκελο TEST4U_IE της επιφάνειας εργασίας με το προεπιλεγμένο όνομα αρχείου, χωρίς να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο.