Κωδικός ερώτησης: 7055 8/11
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Legen Sie die Seitenränder wie folgt fest:

Links: 20 mm, Rechts: 15 mm, Oben: 30 mm, Unten: 20 mm

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Legen Sie die Seitenränder wie folgt fest:
Links: 20 mm, Rechts: 15 mm, Oben: 30 mm, Unten: 20 mm