Κωδικός ερώτησης: 7059 3/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Configure Mozilla Firefox so it does not keep pages in history. (Before you submit your answer, make sure that the browser successfully restarted)

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Configure Mozilla Firefox so it does not keep pages in history. (Before you submit your answer, make sure that the browser successfully restarted)