Κωδικός ερώτησης: 721 16/16
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Φροντίστε ώστε το κείμενο να αναδιπλώνεται ερμητικά μόνο στα αριστερά του γραφήματος της δεύτερης σελίδας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Φροντίστε ώστε το κείμενο να αναδιπλώνεται ερμητικά μόνο στα αριστερά του γραφήματος της δεύτερης σελίδας.