Κωδικός ερώτησης: 736 18/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Επεξεργαστείτε την ήδη υπάρχουσα μακροεντολή myINFO του εγγράφου ώστε το αριστερό περιθώριο της σελίδας να αλλάζει σε 1εκ. από 2,2εκ. που είναι τώρα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016