Κωδικός ερώτησης: 7506 2/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Erstellen Sie eine Signatur auf der Grundlage der Datei mySignature.txt vom Ordner TEST4UFolder, der sich auf dem Desktop befindet.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Thunderbird 24Outlook ExpressWindows MailWindows Live Mail 2012

 

 

 


Erstellen Sie eine Signatur auf der Grundlage der Datei mySignature.txt vom Ordner TEST4UFolder, der sich auf dem Desktop befindet.