Κωδικός ερώτησης: 7524 2/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Καταργήστε το συνημμένο αρχείο του μηνύματος με θέμα Ασκήσεις το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Πρόχειρα Στη συνέχεια αποστείλατε το μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση test@infolearn.gr

 

 

Άλλες εκδόσεις
Thunderbird 24Outlook ExpressΑλληλογραφία των WindowsWindows Live Mail 2012

 

 

 


Καταργήστε το συνημμένο αρχείο του μηνύματος με θέμα Ασκήσεις το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Πρόχειρα Στη συνέχεια αποστείλατε το μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση test@infolearn.gr