Κωδικός ερώτησης: 7532 5/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Save the message with subject Free Update located in your Inbox, as text file (*.txt), using the name Free Update to the TEST4UFolder folder on your desktop.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Thunderbird 24Outlook ExpressWindows MailWindows Live Mail 2012