Κωδικός ερώτησης: 7532 5/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Save the message with subject Free Update located in your Inbox, as text file (*.txt), using the name Free Update to the TEST4UFolder folder on your desktop.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Thunderbird 24Outlook ExpressWindows MailWindows Live Mail 2012

 

 

 


Save the message with subject Free Update located in your Inbox, as text file (*.txt), using the name Free Update to the TEST4UFolder folder on your desktop.