Κωδικός ερώτησης: 7559 2/3
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Χρησιμοποιώντας την εύρεση βρείτε όλα τα μηνύματα που υπάρχουν στον φάκελο Εισερχόμενα (όχι όμως και των υποφακέλων του) με αποστολέα την Δέσποινα τα οποία στο θέμα τους έχουν την λέξη INFOlearn (μην κλείσετε το παράθυρο διαλόγου της εύρεσης).

 

 

Άλλες εκδόσεις
Outlook ExpressΑλληλογραφία των WindowsWindows Live Mail 2012

 

 

 


Χρησιμοποιώντας την εύρεση βρείτε όλα τα μηνύματα που υπάρχουν στον φάκελο Εισερχόμενα (όχι όμως και των υποφακέλων του) με αποστολέα την Δέσποινα τα οποία στο θέμα τους έχουν την λέξη INFOlearn (μην κλείσετε το παράθυρο διαλόγου της εύρεσης).